Ustawa "Za życiem".

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie, w ramach realizacji ustawy "Za życiem". Jedną z form wsparcia jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.    

Warunki wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł:

  • Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
  • Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
  • Aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:
  • ubezpieczenia zdrowotnego,
  • posiadającego specjalizację II stopnia,
  • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Szczegółowe informacje na temat jednorazowego świadczenia  można otrzymać w Urzędzie Gminy Chełmiec – Wydział Świadczeń Wychowawczych , ul. Marcinkowicka 25, 33-395 Chełmiec -  tel. 18 414-56-15, 696 04 92 15  (poniedziałek-piątek  w godz. 730 – 1530).

 

Pliki do pobrania