Wydział Świadczeń Wychowawczych Urzędu Gminy Chełmiec

Kontakt

tel. 18 414 56 15, 18 414 56 16
email: swiadczenia@chelmiec.pl

Umów się na wskazany termin w Świadczeniach Rodzinnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Chełmiec z siedzibą w Chełmcu – ul. Papieska 2 w celu realizacji procesu rejestracyjnego dotyczącego umówionych wizyt w urzędzie w sprawach dotyczących świadczeń pomocowych dla rodziny.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD (iod@chelmiec.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na podstawie odpowiedniej przesłanki zgodnej z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679). W każdym czasie w związku z przetwarzaniem tych danych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do poprawy danych
  • prawo do bycia zapomnianym – maja Państwo prawo do trwałego usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo wstrzymania
  • przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyjaśnienia celu i zakresu przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych – maja Państwo prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy
  • prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu dotyczącego profilowania – mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wykorzystania Państwa danych do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych

Jeżeli nie chcesz stać w kolejkach umów się na wybrany termin i załatw swoją sprawę.

W formularzu obok podaj swoje dane - wybierz datę i godzinę.